specializovaná ortodontická péče pro děti a dospělé

Horní lán 1312/12
Olomouc


tel.: +420 58 5225 471
mobil: +420 727 838 272

Ortodoncie

    Co je ortodoncie?
    Ortodoncie je specializovaný obor stomatologie, který se zabývá dignózou, prevencí a léčbou nepravidelností v postavení zubů, vztahem a růstem čelistí.

    Cílem ortodontické léčby je estetický a funkčně vyvážený chrup, s ohledem na maximální možnou stabilitu dosaženého výsledku.

    Kdy poprve navštívit ortodontistu?

    U dítěte první návštěvu doporučí zubní či dětský lékař nebo se pro ni rozhodnou rodiče či sám pacient. Zahájení léčby je velmi individuální a souvisí s prořezáváním zubů a typem anomálie.

    U dospělých tato omezení neplatí. Ortodontická léčba nemá horní věkové omezení, stačí projeví-li pacient zájem zlepšit své zdraví či vzhled a požádá svého zubního lékaře o doporučení. (bez doporučení je návštěva také možná, pacient si ji však hradí sám)

    První návštěva orodontisty

    Při první návštěvě Vás lékař informuje o typu ortodontické vady a upřesní Vám, zda je léčba ve Vašem případě vhodná nebo je-li nutné s aktivní léčbou ještě vyčkat. Seznámí Vás orientačně s dalším postupem, typem rovnátek a vyšetřeními, která jsou před zahájením ortodontické léčby nezbytná.

    Plán ortodontické léčby

    Před nasazením rovnátek je nezbytné přesně naplánovat léčebný postup. Důležitou součástí je vstupní ortodontické vyšetření, zhotovení otisků chrupu, rentgenových snímků a případně fotografií. Při samostatné konzultaci Vás lékař podrobně s léčebným plán seznámí a zodpoví Vaše dotazy. Souhlasíte-li s navrhovaným postupem, stává se tento léčebný plán závazný. V průběhu léčby mohou v některých případech nastat komplikace, kterým se nevyhneme v jakémkoli lékařském oboru a lékař může, po dohodě s Vámi, léčebný plán upravit.